Групи

ВСЯКО ДЕТЕ Е РАЗЛИЧЕН ВИД ЦВЕТЕ И СЪБРАНИ ЗАЕДНО,

ПРАВЯТ СВЕТА ЕДНА КРАСИВА ГРАДИНА !

 

ДГ „Патиланци” функционира със  7 групи  в основната градина, от които:

яслена група- 1/ 2-3 годишни/;

първа възрастова група-1 /3-4 годишни/;

втора възрастова група- 1 /4-5 годишни/;

трета възрастова група- 1 /5-6 годишни/;

четвърта възрастова група- 1 /6-7 годишни/.

Две от групите  са разновъзрастови – от 2 г. до 7 г. и се намират на друг адрес - с.Струмяни и с.Илинденци.

 

Общия брой деца за учебната 2020-2021г. е 162 деца, от които 85 % са от ромски произход.

За учебната 2021-2022 год. броят на децата е 164, от които 70% са от ромски произход.

За учебната 2022-2023 год. броят на децата е 150, от които 70% са от ромски произход.

За учебната 2023-2024 година броят на децата е 173, от които 70% са от ромски произход.

 

Свържете се с нас

Детска градина "Патиланци"

с. Микрево, общ. Струмяни, ул. "Освобождение" 2

Тел: 0885282029

Mail: info-109181@edu.mon.bgФорма за контакт