Съобщение за избор на обществен съвет

Съобщения

НА ВНИМАНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ !!!

ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ- ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПЕДАГОГИЧЕКОТО ВЗАИМОДЕЙСВИЕ В ДГ „ПАТИЛАНЦИ“

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, НЕКА СИ СЪТРУДНИЧИМ В ИМЕТО НА НАЙ-ДОБРИЯ ИНТЕРЕС НА ДЕТЕТО!

Уважаеми родители,

Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото. Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.

Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.

Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:

 • Участие на Вас, като родители;
 • Следете постоянно информацията, която изпращат учителите за Вашето дете;
 • Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да може да се съсредоточи върху усвояването на учебния материал;
 • Приемете предварително подготвени материали и указания за децата Ви, които трябва да се връщат обратно на следващия ден чрез помощник възпитателите.
 • Продължителността на ситуациите/или работата Ви с децата вкъщи да не са повече от 30 мин. дневно.
 • Осъществявайте обратна връзка с вашите учители за консултиране и информиране;

Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:

 •  Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
 • Насърчавайте детето да бъде активно.
 • Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на педагогическото взаимодействие от разстояние.
 • Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат ситуации, видеа или материали, изпратени във вече създадените групи.
 • Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
 • Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

График за доставяне на обучителни материали и указания към тях на адрес:

Група на друг адрес с.Илинденци- от 10:00 часа- до 11:00 часа.

Група на друг адрес с.Струмяни – от 11:15 часа – до 12:15 часа

Групите в с.Микрево – от 13:30 часа- до 15:30 часа, квартал „Нова махала“- 14:00 часа

Децата се нуждаят от любов, разбиране, търпение, последователност, твърдост, закрила, приятелство в тези трудни дни, а Вие като родители и Ние като учители сме длъжни да им ги показваме непрекъснато с цялото си търпение и любов!

                                             БЪДЕТЕ ЗДРАВИ! ПАЗЕТЕ СЕБЕ СИ И ХОРАТА ОКОЛО ВАС!!!

                            ОТ РЪКОВОДСТВОТО  НА ДГ „ПАТИЛАНЦИ“ С. МИКРЕВО

Покана за Обществения съвет

Покана за Обществения съвет

Уважаеми родители,

на 27.04.2020г. в двора на детската градина може да получите еднократно полагащите се продукти на децата по схемите "Училищен плод"  и  "Училищно мляко"  за периода от 13 март до 13 май 2020г. Тази възможност се предоставя в съответствие с решение на МС и в отговор на препоръките на ЕК към страните-членки за взимане на гъвкави решения относно прилагането на двете схеми на национално ниво. Заради пандемията COVID-19 схемите бяха временно спрени и сега прилагането им се рестартира, защото мярката има социално-икономически ефект и цели подпомагането, както на семействата на децата така и на производителите на плодове и зеленчуци и млечни продукти. Двете схеми ще се прилагат в съответствие с правилата на допустимост, качество продуктите и контрол на разходите. В съответствие с препоръките на ЕК за гъвкаво прилагане на схемите, продуктите ще се доставят в учебните заведения и ще се раздават на родителите по предварително направени списъци.

Моля, тези от вас, които не желаят да получат продуктите да се обадят предварително на учителките на групите, за да могат да се пренасочат продуктите към други семейства в нужда.
Във връзка с избягване на струпванията на много хора на едно място, Ви молим да спазвате стриктно инструкциите при получаване на продуктите.                                                                                                                                                                                                                                                                Продуктите ще се получават в двора на детска градина "Патиланци", като на идване ще се минава през предния вход, а на излизане през задния вход на двора.                                                                                                                                                                                                                                                                                  Моля, спазвайте дистанция, носете маски, както и личен химикал, с който да разпишете протокола за получаване на продуктите.                                                                                                                                                                                                                                                                         Спазвайте стриктно графика по групи, за да не се струпвате повече хора на едно място.

ГРАФИК:
за І група -12.00ч.
за ІІ група -12.30ч.
за ІІІ група -13.00ч.
за ІV група -13.30ч.
Родителите на децата от групите в с.Струмяни и Илинденци ще получат продуктите в двора на детските градини там.
за Струмяни - 14.00ч.
за Илинденци - 14.30ч.
Пазете се и бъдете здрави!

 

 

О Б Щ И Н А   С Т Р У М Я Н И

 

Грипна обстановка в област Благоевград!

 

СЪОБЩЕНИЕ

          Уважаеми съграждани,

          Във връзка с обявената епидемична обстановка на територията на област Благоевград и рязко завишаване на заболеваемостта от остри респираторни заболявания и грип в община Струмяни, Ви информираме, че в периода от 29.01.2020г. до 31.01.2020г. (включително) ще бъдат отменени учебните занимания за Детска градина „Патиланци“ село Микрево и филиали – с. Струмяни и с. Илинденци, съгласно Заповед №З-23/28.01.2020 г. на кмета на община Струмяни.

Учебните занимания ще започнат на 03.02.2020 г. (понеделник).

 

 

Н А Г Р А Д А

Специална награда за еко-художник в община Струмяни бе връчена за участие в номинациите „Най-големият малък приятел на природата и животните“!
Малкият еко-художник Саня Узунова от с.Микрево, община Струмяни бе наградена днес на 14.01.2020г за участието си в детски конкурс „Най-големият малък приятел на животните". Госпожа Калина Джаджова - директор на ДГ “Патиланци“ произнесе приветствени слова и поздрави чаровното момиче по повод успешното й участие в конкурса. На събитието присъстваха г-жа Боснева – председател на фондация „Афа-България“, г-жа Димитрова – старши експерт по предучилищно образование от РУО Благоевград, г-н Венцислава Янев – кмет на с.Микрево, г-жа Велкова – директор на СУ “Св. Паисий Хилендарски“с.Микрево, г-жа Маникатова – старши учител в СУ“Св. Паисий Хилендарски“ с.Микрево и представител на общинска администрация Струмяни.
Своя принос към оформянето на пъстроцветната корона на „Дървото на хармонията" дадоха всички присъстващи на събитието. „Дървото на хармонията" е идея на Фондация „АФА-България", насочена към обединяване усилията на обществото за формиране на ново еколого-съобразно мислене и поведение у децата - надежда за по-грижовен свят утре. Чрез организиране на изложби, представящи грижовното отношение на децата към животните и природата, фондацията поощрява усилията за превръщането на не-насилието в модел на поведение и начин на живот.

   

 

 

Педагогическият колектив на ДГ „Патиланци“ – с. Микрево, подготви изненада на директора на детската градина.                                                           

На 20.12.2019г. г-жа Калина Джаджова дългогодишен директор на ДГ“Патиланци“ с.Микрево получи приз „Просветител на българското образование за 2019г.“ от най-голямата обучителна организация в България – Фондация Кузманов. Г-жа Джаджова вече почти 40 години със своята неуморна работа, грижа и безкрайна любов се нарежда сред едни от най-достойните учители и директори в страната.    

От името на кмета на община Струмяни г-н Емил Илиев бе поднесен поздравителен адрес от г-жа Петя Тасева зам.кмет по стопански дейности на община Струмяни, поздравления поднесе колеги и кмета на с. Микрево.

 

Заповядайте на 19.12.2019г. от 17:30 часа на Коледен концерт в Народно читалище "Братя Миладинови" с.Микрево!

 

КОЛЕДЕН БЛАГОТВОРИТЕЛЕН БАЛ

Коледен благотворителен бал се проведе в община Струмяни на 13.12.2019 г. във във фоайето на НЧ “Братя Миладинови“ в с.Микрево, община Струмяни. Под звуците на мандолинен оркестър „Стефан Борилов“ се събраха много хора с добри сърца. Добрата причина и добрата кауза, зад която се обедини общността са децата от Детска градина “Патиланци“ в община Струмяни. Кметът на община Струмяни г-н Емил Илиев поздрави всички присъстващи по повод настъпващите Коледно-Новогодишни празници.

 

СЪОБЩЕНИЕ

По повод Националната седмица на четенето, организирана от МОН в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020), децата от ДГ „Патиланци“ се включиха активно в различни мероприатия.

 

 

Децата от ДГ"Патиланци" успешно се включиха във Второто издание на Националните детски номинации за опазване на природата и животните "Най-големият малък приятел на природата и животните."

 

На 19.06.2019г в Народното събрание в присъствието на гости и народни представители  беше открита изложба на детски рисунки посветени на идеята за опазване на природата.

ДГ"Патиланци " бе номинирана за   "ДЕТСКА ГРАДИНА на най-големите малки приятели на  природата и животните"

 

Наградата получи г-жа Джаджова -директор на детската градина,която изрази своята благодарност към екипа и децата."

Специалната награда на Второто издание е присъдена на Саня Узунова -5г. от група "Калинкиѝ"на ДГ"Патиланци".

 

На специално тържество в присъствието на гости от МОН, МОСВ, обшината и автора на номинациите" АФА България "през м.септември ще бъде връчена нейната награда.

Браво деца,поздравления колеги!

 


 

На 14.052019г.в ДГ"Патиланци се проведе обучение на педагогическия колектив на тема "Използването на интерактивната дъска в образователния процес "

 

С нас бяха и  колеги от детски градини в  гр.Кресна и гр.Сандански.В приятната атмосфера се откриха стари и се зародиха нови познанства и контакти между учителките.

 


 

Издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детска градина


Днес (21.11) в деня на християнското семейство в ДГ"Патиланци"се извърши освещаване на знамето -символ на  нежната грижа ,която се полага за децата .Официалните символи на детската градина вече са  три-знаме,химн и лого.Всичко това  се прави с цел утвърждаване на добрите традиции в детската градина ,за да се превърне в любима и желана територия за игри и веселие на децата.На този празник децата изпратиха своето послание към бъдещето и децата на ДГ"Патиланци" от 2028г.-да пазят и обичат своята детска градина и нейното знаме ,да мечтаят и сътворят своя по-добър свят.


П О С Л А Н И Е   К Ъ М   Б Ъ Д Е Щ Е Т О

 

„Мили деца,уважаеми колеги от бъдещето,

през м.ноември 2018г.нашата детска градина“Патиланци“ празнува своя 40 годишен юбилей.Много или малко са 40  години.Един миг от историята и десетки ,стотици преживявания за нас.

 

21 ноември е една от най-светлите празнични дати за нас –беше осветено нашето знаме.По стара българска традиция пред него децата обещаха ,че където и да се намират по света и дори в космическия всемир,ще носят обичта ,която сме им дарявали в нашата детска градина и ще я пазят в сърцата си.

 

Днес ние искаме и се стараем  да направим света по-добро място за нашите деца,за децата на нашите деца,така че те да знаят и обичат своя свят . Да постигнат  своята мечта за  Детска планета на земята.

 

С най-топли чувства се обръщаме към вас деца и служители от бъдещето и ви пожелаваме да постигнете тази  мечта. И това ще бъде вашия свят  мили деца от не толкова далечната 2028г. Очаквайте го и го пазете ,старайте се да го направите още по-добро място за вашите деца и тяхното бъдеще!

 

И нека доброто начинание да пребъде във вековете.“

 


Свържете се с нас

Детска градина "Патиланци"

с. Микрево, общ. Струмяни, ул. "Освобождение" 2

Тел: 0885282029

Mail: info-109181@edu.mon.bgФорма за контакт