Разновъзрастова група ”Смехорани” - с.Струмяни

Учители :

Таня  Господинова –старши учител

Блажка Христова –учител

 

Помощник възпитатели:

 Величка Бундева

 Луиза Тодорова


Свържете се с нас

Детска градина "Патиланци"

с. Микрево, общ. Струмяни, ул. "Освобождение" 2

Тел: 0885282029

Mail: info-109181@edu.mon.bgФорма за контакт