Групи

НАЙ-ХУБАВОТО НА  ТАЗИ ДЕТСКА ГРАДИНА

ВИНАГИ СА БИЛИ ДЕЦАТА !

 

ДГ „Патиланци” функционира със  7 групи  в основната градина от които една детска ясла, една група-първа-3 годишни,една група втора - 4 годишни ,една  ПГ-5 годишни, и  една ПГ-6 годишни.

 

Две от групите  са разновъзрастови – от 2.5 г. до 7 г.и се намират на друг адрес - с.Струмяни и с.Илинденци.

 

Общия брой деца за учебната 2020-2021г. е 162 деца, от които 85 % са от ромски произход.

За учебната 2021-2022 год. броят на децата е 164, от които 70% са от ромски произход.

 

Свържете се с нас

Детска градина "Патиланци"

с. Микрево, общ. Струмяни, ул. "Освобождение" 2

Тел: 0885282029

Mail: odz.mikrevo@abv.bgФорма за контакт