История

Детска градина „Патиланци”е  първоприемник на ОДЗ”Снежанка” открита през месец ноември 1978 г. и функционира като такава до 2009г. когато се  извършва преструкториране на мрежата от детски градини на територията на община Струмяни .Детските градини се преобразуват  в една –ДГ”Патиланци”с.Микрево  с групи на друг адрес в с.Илинденци и с.Струмяни, които са азновъзрастови групи и се помещават във сградите на бившите  детски градини.

 

В момента в нея се обучават 162 деца  разпределени в  7 групи .От тях една яслена и шест групи детска градина.

 

Високото образование и добрата квалификация на учителите са добър "инвестиционен капитал" за бъдещи добри педагогически резултати при реализиране на различни цели и задачи.

 

Създадени са условия за пълноценно детство,равен старт на всяко дете ,емоционално благополучие и целенасочена предучилищна подготовка за успешна реализация в училище.

Свържете се с нас

Детска градина "Патиланци"

с. Микрево, общ. Струмяни, ул. "Освобождение" 2

Тел: 0885282029

Mail: info-109181@edu.mon.bgФорма за контакт